szczegóły oferty
Pomoc psychologiczna


METODY
Poza rozmową, która jest podstawowym narzędziem pomagania, posługuję się takimi metodami jak:

WIZUALIZACJA
To techniki wyobrażeniowe, tzn. wykorzystujące zdolności kreatywne umysłu. Wykonuje się je w stanie relaksacji w pozycji siedzącej przy narracji psychologa. Dzięki nim można uzdrowić bolesną przeszłość lub wzmocnić motywację do celów w przyszłości. Obrazy powstające w umyśle mają niezwykłą moc tworzenia, dzięki emocjom, które wywołują. Emocje natomiast są jedynym, najskuteczniejszym motorem zmian. Poprzez kreatywne zmiany w obrazach można zmienić odczuwanie sytuacji z przeszłości lub zaprogramować radość, która jest motorem doprowadzania celu do skutku. Techniki te czerpią z takich dziedzin nauki jak biologia i chemia umysłu oraz fizyka kwantowa.

PRACA ZE SŁOWEM (AFIRMOWANIE, ZMIANA PRZEKONAŃ)
To skuteczne techniki pracy z siłą słowa, które podobnie jak obraz ma gigantyczną moc wywoływania pozytywnych emocji napędzających oczekiwane zmiany. Dzięki nim można „skasować” stare, toksyczne programy myślenia, które uniemożliwiają dobre samopoczucie i skuteczne działanie. Są łatwe do zastosowania przez każdego człowieka przy minimalnym wysiłku, którym jest zaplanowanie regularnej powtarzalności między sesjami.

ĆWICZENIA RELAKSACYJNE
To zestaw technik służących uzyskaniu przyjemnego stanu relaksu, czyli fizycznego i psychicznego odprężenia. To forma terapii używana m.in. w leczeniu zaburzeń lękowych, bezsenności, psychosomatycznych objawów bólowych, czy w redukowaniu negatywnych skutków stresu.
Stan relaksu pomaga obniżyć poziom odczuwanego napięcia fizycznego i psychicznego, czemu często towarzyszy uczucie ulgi i przyjemnego rozluźnienia. Podczas ćwiczeń nasz organizm spowalnia swoją pracę, a aktywność mózgu wkracza na częstotliwość fal alfa.
Już 30 minut głębokiego relaksu przynosi taki sam efekt regenerujący i odprężający jak 5 godzin snu – spróbuj!
Niezwykle ważny jest również nasz oddech. Kształtowanie nawyków oddechowych jest szczególne istotne w przypadku zaburzeń lękowych i psychosomatycznych. Spokojny, miarowy oddech pozwala na uspokojenie ciała i odzyskanie kontroli nad reakcjami organizmu.

RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA
To sposób prowadzenia dialogu, który pomaga zidentyfikować niezdrowe myśli/postawy/przekonania odpowiedzialne za odczuwanie przykrego afektu. Technika pozwala na sformułowanie myśli alternatywnych, umożliwiających zmianę niezdrowych nawyków myślowych i w konsekwencji – poprawę samopoczucia.

EKSPERYMENT BEHAWIORALNY
To technika terapeutyczna, której celem jest przetestowanie niezdrowych myśli/przekonań/postaw oraz poszerzenie repertuaru zachowań pacjenta o nowe, bardziej przystosowawcze metody działania. To tzw. „wyzwania domowe” – ćwiczenia, do których wykonania klient zobowiązuje się sam przed sobą między sesjami. Są to zadania na piśmie, obserwacje rzeczywistości, refleksje na jej temat lub praktyczne działania. Służą do budowania odwagi i wzmacniania motywacji w pracy nad sobą. Przyspieszają tempo zmian i sprzyjają samodzielności, by w  przyszłości nie uzależniać się od pomocy psychologa.

RYSUNEK TERAPEUTYCZNY
To technika, która pozwala na wyrażenie trudnych emocji, wspomaga ich rozpoznanie i nazwanie. Daje możliwość wglądu w wewnętrzne konflikty i uzewnętrznia to, co trudno jest opisać słowami. Terapeuta nie ocenia zdolności plastycznych! Technika ta stosowana jest by umożliwić klientowi odkrycie jak postrzega siebie samego, znaleźć odpowiedź na pytanie jaką rolę pełni w jego życiu objaw z którym zgłosił się na terapię, poszukać nowych rozwiązań – również na poziomie nieświadomości.
Rysunek pomaga w lepszym poznaniu siebie, pomaga zintegrować części „ja”, jest też przydatny w zrozumieniu relacji, miejsca w rodzinie, grupie.
Stosowany jest także przy określaniu celu oraz etapów na drodze do jego osiągnięcia.

powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2024 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515