szczegóły oferty
Szkolenia


Dziedziny prowadzonych zajęć:

- komunikacja w zespole i w relacji przełożony – podwładny, usprawnianie komunikacji wewnątrzfirmowej i z klientem, zapobieganie konfliktom.
- autoprezentacja i sztuki prowadzenia wystąpień publicznych oraz prezentacji
- pozafinansowe motywowanie i dyscyplinowanie pracowników, zasady skutecznej motywacji
- automotywacja, sztuka radzenia sobie z porażkami i sukcesami
- trening umiejętności kierowniczych
- trening asertywności
- szkolenia integracyjne
- zarzÄ…dzanie sobÄ… w czasie
- budowanie zespołu: relacje z grupą i metody aktywizowania, mediacje podczas konfliktów w grupie
- radzenie sobie ze stresem
- szkolenia z umiejętności trenerskich
- radzenie sobie na rynku pracy

powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2022 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515