szczegóły oferty
Terapia indywidualna


Konsultacja psychologiczna – służy poznaniu i zrozumieniu problematyki pacjenta oraz zaproponowaniu optymalnego sposobu leczenia. W czasie konsultacji ustalamy zasady pracy (kontrakt terapeutyczny).

Terapia indywidualna – metoda przeznaczona dla osób, chcących rozwiązać problemy emocjonalne oraz powtarzające się trudności w relacji z najbliższymi. Jest doskonałym narzędziem do poznania siebie, oraz sposobu w jaki budujemy związki z ludźmi. Spotkanie trwa 45 min, odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od ustaleń z kontraktu.

powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2023 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515