szczegóły oferty




Diagnoza psychologiczna (Testy psychologiczne)


Inteligencja/Zdolności poznawcze:
WAIS-R (PL2) - skala inteligencji Wechslera dla dorosłych
WISC-R (PL) - skala inteligencji Wechslera dla dzieci
TMS - test matryc Ravena
TMK - test matryc Ravena w wersji kolorowej
APIS-P(R) - wielowymiarowa bateria służąca do pomiaru inteligencji ogólnej
TIS - test inteligencji skrystalizowanej
CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji
TUS - testy uwagi i spostrzegawczości

Neuropsychologia:
MINIMENTAL - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego
BENTON - Test Pamięci Wzrokowej Bentona

Temperament:
FCZ-KT - formalna charakterystyka zachowania, kwestionariusz temperamentu
EAS - Kwestionariusz Temperamentu
PTS - Kwestionariusz Temperamentu

Osobowość:
NEO-FFI - inwentarz osobowości
EPQ-R - kwestionariusz osobowości Eysencka
NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości
IVE - Kwestionariusz Impulsywności
STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci
CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
TO-Z - Test Osobowości i Zainteresowań
SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV
SES - Skala Samooceny Rosenberga
RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera
TEST DRZEWA - metoda projekcyjna

Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne:
PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Psychologia Zdrowia:
AIS - Skala Akceptacji Choroby
BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu
CECS - Skala Kontroli Emocji
CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem
GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych
KompOs - Skala Kompetencji Osobistej
LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia
LOT-R - Test Orientacji Życiowej
LWO - Lista Wartości Osobistych
MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia
Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej
PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta
SEG - Skala Ekspresji Gniewu
SWLS - Skala Satysfakcji z Życia
TAB - Skala Typu A/B - wersja DM
TYP-A - Skala Typu A-Framingham

Postawy rodzicielskie/Rodzina:
SPR - Skala Postaw Rodzicielskich
KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców
KSP - Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2024 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515