Cennik usług
Cennik ogólny

W szczególnych przypadkach, opłaty mogą ulec zmianie i zostaną dostosowane do Państwa możliwości finansowych. W przypadku dokonania opłaty za 5 lub więcej sesji z góry, cena pojedynczej może ulec zmniejszeniu. Pierwsza zarejestrowana wizyta powinna być telefonicznie potwierdzona dzień przed wyznaczonym terminem.W przypadku spóźnienia, prosimy o opłatę za całą sesję. Jeśli nie mogą Państwo dotrzeć na umówione spotkanie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne odwołanie. Jeśli sesja nie zostanie odwołana najpóźniej 48 godzin wcześniej, prosimy o uiszczenie całej opłaty, a w czasie przeznaczonym uprzednio na sesję, możliwy jest telefoniczny kontakt z psychologiem.

-Opinia psychologiczna to dokument, w którym psycholog opiniuje o aktualnym stanie zdrowia psycho-fizycznego klienta i/lub ocenia poziom postępów w terapii. Zawiera elementy diagnozy psychologicznej.

-Zaświadczenia o uczestnictwie w terapii psychologicznej wypisujemy bezpłatnie na życzenie klienta/ mają one taką samą wartość informacyjną jak faktury.
Oferta dla podmiotów

Oferta tylko dla firm - "w pakiecie taniej"Centrum Psychologii Progres 2012-2022 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515