szczegóły oferty
Poradnictwo


Poradnictwo psychologiczne to szereg działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, mających na celu:

- zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie przez niego problemu, z powodu którego przychodzi do specjalisty, jego wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany

- zaplanowanie konkretnych kroków (np. poprzez udział w warsztatach, grupach edukacyjnych, rozpoczęcie indywidualnej terapii), które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez klienta

- wspieranie klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego kryzysu klienta


powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2024 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515