szczegóły oferty
Terapia par


Wiele par czy rodzin zmaga się z kryzysem dlatego, że nie potrafi się porozumieć: swobodnie rozmawiać o swoich uczuciach, potrzebach, problemie. Aby łatwiej znaleźć płaszczyznę porozumienia, proponujemy trening dialogu partnerskiego, oparty na prostych zasadach asertywnej komunikacji. Psycholog to także mediator, który dba o swobodę wypowiedzi każdej ze stron.

Psycholog stwarza szansę nabycia takich kompetencji jak cierpliwe słuchanie, parafrazowanie, zadawanie pytań, refleksję bez osądu, asertywne wyrażanie opinii, niezadowolenia, odmowy, próśb, udzielania i przyjmowania krytyki, czy pochwał. Zamiast wierzyć w swoje interpretacje, które najczęściej prowadzą do tzw. „czytania w myślach” i kłótni, uczymy się konfrontować swoje myśli, co powoduje głębokie poznanie bliskiego sercem człowieka, a w finale – poprawę jakości związków.

Szczególny rodzaj pomocy świadczymy dla par, które zdecydowały się na rozstanie i chcą to zrobić przy zminimalizowaniu efektów ubocznych dla siebie, najbliższego otoczenia i dzieci.

Zalecamy, aby odległość czasowa między sesjami nie była dłuższa niż 14 dni. Na początku pracy terapeutycznej warto umówić cotygodniowe wizyty.
powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2022 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515