szczegóły oferty
Psychologia dziecka


"Dzieci będą pamiętać Cię nie dzięki rzeczom materialnym, które im zapewniłeś, ale dzięki uczuciom, którymi je obdarzyłeś"
Richard L. Evans

Psychologia dziecięca obejmuje metody pomagania, które służą zdrowemu rozwojowi dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Pomoc przebiega dwutorowo:
- psycholog pomaga rodzicom zrozumieć przyczyny problemu dziecka przez zrozumienie samego siebie. Pracuje z rodzicami nad wprowadzeniem takich zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, które sprzyjają pozytywnym zmianom dziecka, utrwalanym podczas jego osobistej pracy z psychologiem,
- psycholog umawia się na serię spotkań indywidualnych z dzieckiem, posługując się nowatorskimi i bardzo skutecznymi technikami.

Metody:
Terapia trudności szkolnych 45 min


powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2022 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515