szczegóły
RODO


Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych i przetwarzania danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy poinformować, że:

- Administratorem danych osobowych jest Centrum Psychologii PROGRES
- Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji usług oferowanych przez Centrum Psychologii PROGRES
- Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom bez Państwa wyraźnej zgody
- Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych i dokonania ich sprostowania.
- Dane personalne przechowujemy w wewnętrznej bazie danych Centrum Psychologii PROGRES
- Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu informowania o działalności Centrum Psychologii PROGRES, wystawiania faktur, zaświadczeń, opinii i orzeczeń.
- Gwarantujemy spełnienie praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych.
powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2021 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515