szczegóły
ZAPNIJ PASY


Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowała kampanię społeczną „Zapnij pasy. Włącz myślenie”, ostrzegającą przed skutkami niezapinania pasów bezpieczeństwa.

Głównym celem było przekonanie Polaków, by zawsze zapinali pasy bezpieczeństwa, a przede wszystkim – by korzystali z nich pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie samochodu. Kampanię, finansowaną z funduszy Banku Światowego, poprzedziły zrealizowane przez PBS DGA badania postaw i zwyczajów Polaków, związanych z korzystaniem z pasów bezpieczeństwa. Wyniki badań wskazują, że polscy kierowcy i pasażerowie siedzący z przodu samochodu w zdecydowanej większości zapinają pasy, natomiast pasażerowie jadący z tyłu pojazdu robią to znacznie rzadziej.

Około 40% pasażerów podróżujących na tylnej kanapie zapina pasy tylko czasami, rzadko lub wcale.

Aż 13% badanych zadeklarowało, że siedząc na tylnej kanapie samochodu, nigdy nie zapina pasów bezpieczeństwa. Co więcej, postawy tej nie różnicuje w znaczący sposób płeć, wiek czy miejsce zamieszkania respondentów.


powrót
Centrum Psychologii Progres 2012-2021 - Oława, ul. Henryka Sienkiewicza 8, pok 20, tel. 698 876 515